Radieri

INFORMAȚII

Radieri

  • Preluarea actelor și efectuarea formalităților de împuternicire.
  • Efectuarea plății de către client.
  • Redactarea certificatelor de radiere și a contractului de înstrăinare-dobândire.
  • Efecturarea operațiunilor pentru radiere autoturismului din evidențele serviciului de înmatriculări.
  • Efectuarea operațiunilor pentru radierea autoturismului din evidențele Finanțelor Locale.
  • Predarea actelor clientului.